Styrelsen 2020

Ordförande: Tom Heir
Vice ordförande: Jens Vasberg
Sekreterare: Sabina Östman
Vice sekreterare: Sanna-Sofia Heir
Kassör: Sanna-Sofia Heir
Vice Kassör: Anders Wasberg
Ledamöter: Pontus Söder, Gun Beijar, Victor Östman
Suppleanter: Erik Aura och Erik Sundström